Mede door de groei van ons werk, de ambities die we als stichting hebben en de eerste denktank avond die we gehouden hadden, hebben we op vier punten enorme stappen kunnen zetten. Allereerst hebben we ons bestuur compleet kunnen maken door het uit te breiden met twee nieuwe leden. Vanaf juni dit jaar zijn aan ons bestuur toegevoegd, Jan Uil als penningmeester en Gieneke Terlouw als secretaris.
Hierdoor heeft de stichting een compleet nieuw bestuur, en is daardoor ook een volgende nieuwe stap mogelijk gemaakt namelijk, dat Rombert Feenstra uit het bestuur kon stappen om zo in dienst te treden als werknemer van de stichting. Op deze manier kan hij zich compleet richten op de praktische werkzaamheden van de stichting.

Dit is een eerste stap waarmee de apostolische werkplaats die we willen gaan vormen meer en meer zichtbaar zal worden.