Lieve mensen,

Voor veel mensen zijn de schoolvakanties van start gegaan. De eerste mensen in mijn omgeving gaan al op vakantie. Deze periode in het jaar is vaak de tijd waarin we veel dingen afronden, processen thuis of op het werk even stil leggen om daarna van een periode van rust te genieten.

Afgelopen jaar is voor veel mensen een heftig jaar geweest waarin veel gebeurd is. Naast alle dingen die we normaal gesproken al in het leven meemaken, heeft de corona crisis ons leven en de maatschappij extra doen schudden. Veel dingen waren dit jaar compleet anders, wat veel onzekerheid met zich meebracht en veel mensen veel energie gekost heeft. Het lijkt of alle mensen hierdoor nog meer naar hun vakantie verlangen, om even te tot rust te kunnen komen.

Voor het werk van onze stichting was het ook een bijzonder jaar. Aan de ene kant hebben we  een heel mooi onderwijsjaar achter de rug, waarin we mensen echt tot bloei hebben zien komen; in de volgende nieuwsbrief na de vakantie zullen we hier meer over vertellen. Maar daarnaast was het ook een pittig onderwijsjaar, waarin we als stichting veel moesten schakelen om onze activiteiten draaiende te houden. Dit is bijzonder goed gelukt en we hebben het afgelopen jaar goed kunnen afronden. Maar het is wel fijn om nu ook even vakantie te hebben.

We willen iedereen via dit bericht een fijne vakantie toe wensen, met daarin veel van de rust, vrede en vreugde van Gods Koninkrijk. Dat jullie maar weer lekker mogen opladen en tot rust zullen komen. Met deze bemoedigende zomergroet wil ik drie mooie Bijbelteksten met jullie delen waarvan ik denk dat God jullie daarmee een hemelse vakantie wil geven.

God jouw wachter slaapt niet tijdens jouw vakantie.

Wij mogen weten dat God nooit op vakantie is. God is altijd actief aanwezig, ook als wij op vakantie zijn, zoals hij dit ook was voor de pelgrims die richting Jeruzalem gingen. Daarom zongen zij het volgende.

Psalm 121:4  Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.”

Pelgrims waren soms een hele periode van huis om hun reis naar Jeruzalem te kunnen maken. Voor deze reis moesten zijn door verschillende landschappen heen en zo kwam men ook door heuvelachtig gebied. Deze heuvels ware een ideale schuilplaats voor roofzuchtige schurken. Om Jeruzalem te bereiken moest men echt door dit gebied. Het lied begint  daarom met de vraag waar de pelgrim zijn hulp vandaan mag verwachten, wanneer hij door dat gevaarlijke gebied moet reizen. Deze vraag stelt de schrijver van dit lied om hem zelf te kunnen beantwoorden. Hij weet namelijk dat zijn hulp van God de Vader zal komen. De reis is wel gevaarlijk en onzeker maar er is één zekerheid in zijn leven en dat is de liefdevolle zorg van God de Vader waar hij ook is. Gedurende de hele reis zal God hem persoonlijk beschermen en bij zijn reis aanwezig zijn. Zo zijn er soms dingen in ons leven die ons zo bezig kunnen houden dat het ons hele leven in bezit neemt. Zelfs als wij op vakantie gaan om tot rust te komen, is het mogelijk dat deze zorgen over dingen van thuis of ons werk  alsnog door ons hoofd schieten. Maar als je op vakantie gaat weet dan dat God de Vader alles van ons leven in zijn hand heeft. Hij heeft de gevolgen van wat geweest is het afgelopen jaar en van dat wat vandaag de dag speelt én van dat wat nog komen gaat onder controle. Dit heeft hij ook wanneer wij tijdens onze vakantie uitrusten. Leg daarom je leven in de handen van jouw Wachter en kom in deze periode tot rust.

Wanneer we God in de vakantie zoeken zal hij antwoorden.

Wanneer we  God de controle over ons leven te geven, door Hem de zorgen toe te vertrouwen die ons normaal zo bezighouden in ons ons hart en denken, komt er ook ruimte in ons hart en denken. Hierdoor krijgen we weer ruimte om naar God te kunnen luisteren zoals Jeremia dit deed.

 Jeremia 33:3: “Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

Jeremia ontvangt deze woorden in de tijd dat Jeruzalem aangevallen werd en de vijand voor de stad stond. In die situatie spreekt God tot Jeremia en wijst Hij hem erop om Hem aan te roepen en belooft Hij aan hem dan te antwoorden. In Zijn antwoord zal Hij Jeremia ondoorgrondelijke dingen laten zien, waarvan Jeremia nu nog geen weet heeft.

Als we op vakantie gaan nemen we afstand van dat wat altijd onze aandacht heeft en hebben we tijd om aandacht om aan anderen dingen te kunnen  geven. Misschien heb jij ook het idee dat je leven afgelopen tijd belegerd werd door alles wat er zich afspeelde in je leven en je niet altijd meer wist wat je moest doen. Ik had het idee dan tegen jou te mogen zeggen om juist tijdens je vakantie tijd te nemen om God aan te roepen. Om tijd te nemen om met Hem te spreken zodat Hij ook tot jou kan spreken en jou nieuwe dingen van Hem kan openbaren. Want zijn woorden zullen jouw leven tot bloei brengen en je hart en gedachten tot rust brengen. Want zij die woorden van de God de Vader en Jezus Christus verwachten ontvangen nieuwe kracht.

 Verbonden aan God de Vader en Koning Jezus komen wij pas echt tot rust.

 Het grootste doel van vakantie is dat wij tot rust komen. Maar ware rust in ons leven vinden wij niet op de perfecte camping, of bij perfect weer op een prachtig strand. Ware rust voor ons leven vinden wij alleen maar bij Jezus. Daarom spoort de Hebreeën brief ons ook aan om onze rust bij Jezus te vinden.

 Hebreeën 4:10- 11 Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God. Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust ( het boek).

Hebreeën 4 vertelt ons dat God ons zijn rust al wilde geven vanaf het begin van zijn Schepping. Hij schiep de aarde en rustte op de 7e dag. De rust van de volmaakte wereld was de rust die God in ons leven wilde geven. Deze wens heeft Hij niet ingetrokken. Het joodse volk lukt het onder het oude verbond niet om deze rust te ontvangen, omdat ze zich niet aan Gods geboden hielden. Maar dan openbaart de schrijver van de Hebreeënbrief ons dat Jezus ons na de wet een nieuwe kans gegeven heeft om deel te krijgen aan de Hemelse rust die God ons geven wilde. Gods rust ontvangen wij door onze verbondenheid met Jezus Christus. Bij het beërven van de beloften van het koninkrijk van God, gaat het ook altijd om onze verantwoordelijkheid om dit Koninkrijk binnen te gaan. Daarom worden we hier aangespoord om de rust, die God ons met Jezus heeft gegeven, binnen te gaan.  Dit is een rust die we bij Jezus mogen vinden en ons door de heilige Geest geven wordt, maar die niet door menselijke kracht bereikt kan worden. Jezus zei: “Kom tot Mij als je vermoeid en belast bent want Ik zal je rust geven.”

Daarom wil ik jullie aanmoedigen om tijdens de vakantie deze rust bij Jezus te zoeken.

Zodat een leven vanuit Gods koninkrijk, vanuit deze rust tot leven komt in jouw leven.

Een zomergroet van het team van Follow the Wind.