Zo werd de stichting geboren en gezegend! Op 31 januari om 10:00 stonden Jeroen en Rombert netjes op tijd in het centrum van Ede om bij de notaris de akte van een nieuwe stichting te tekenen wat de start aan een nieuw avontuur geven zal. Een paar maanden daarvoor hadden zij elkaar nog nooit gesproken en nu stonden ze het punt om samen een nieuw avontuur aan te gaan. Half augustus ontmoetten Rombert en Jeroen elkaar op een kring avond waar Rombert uitgenodigd was om onderwijs te geven. Hier was een eerste verbinding tussen de twee mannen gelegd. Maar dit contact zal de maanden daarna alleen maar sterker worden nadat Jeroen een beeld van God gekregen had om Rombert te ondersteunen in de droom die God aan Rombert gegeven had.

Rombert had God altijd al gebeden om iemand die hem zal structuur kon bieden in zijn werk en daarom ervoer Rombert dit beeld van Jeroen ook sterk als gebedsverhoring. Omdat dit voor beide voelde alsof God hier iets bijzonders aan het samenbrengen was, besloten ze om de komende tijd samen op te trekken en de droom die God aan Rombert gegeven had samen na te jagen. Al gauw merkte ze dat Gods twee verschillende mensen met verschillende kwaliteiten samen gebracht had, waardoor er veel kwaliteiten in een avontuur samen kwamen. Naar een intensieve periode waarin hard gewerkt was aan alle dingen die nodig zijn om een stichting op te bouwen, was het dan de 31e zover. Aan alles was gedacht: er was een prachtige website, een mooie missie en visie beschrijving, duidelijke doelen gesteld voor de komende 5 jaar. Werkelijk een compleet plan!

Aan alles was gedacht, alleen stonden we daar in het centrum bij de notaris wel voor een dichte deur. De notaris was namelijk net verhuisd naar een pand in de andere kant van ede. Daarom vlogen Jeroen en Rombert snel naar de andere locatie om toch nog op tijd bij de afspraak zij en, zoals u op de foto ziet is dit gelukt en werd de akte in het bij zijn van de notaris getekend. Een fantastische moment na een periode van hard werken. Diezelfde avond hield Follow the Wind haar openingsavond met mensen die de afgelopen jaren veel voor Rombert betekend hebben. Het doel van deze avond was om God te danken voor de start van de stichting en Hem een zegen te vragen voor dit nieuwe avontuur. Want zonder Zijn aanwezigheid in het werk van de stichting wilden we niet van start gaan met ons werk om onze droom voor het Koninkrijk van God te realiseren. De plannen werden gepresenteerd en daarna hebben we met de gehele groep een tijd van gebed genomen om Gods zegen te vragen over deze plannen. Alle beelden en woorden die tot ons gesproken of via kaartjes gegeven werden hebben ons bemoedigd. Al met al was het een fantastische dag, waarin prachtige beloften van God uitkwamen, en we met grote blijdschap op terug kunnen kijken.