De bron van onze vrede voor vandaag

De afgelopen tijd gebeurt er veel in de samenleving, en kan er veel onrust in ons leven wakker gemaakt zijn. Het coronavirus gaat wilt te keer en heeft niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal en economisch grote gevolgen.

In tijden als deze, die voor ons allemaal ongewoon zijn, probeert iedereen met lichaam ziel en geest staande te blijven. Dit proces kan daarom ook heel veel energie van ons vragen en ons moedeloos maken. Op die momenten is het heel belangrijk om soms tegen ons gevoel en omstandigheden in, als een volwassen en geliefd Kind van God te reageren op wat er allemaal om ons heen gebeurt, door de kracht die Gods Geest ons hiervoor geven wil.

Wat deze volwassen reactie van een geliefd kind van God de Vader inhoudt. Wil ik nu met jullie bekijken doormiddel van Jesaja 54:10.

 

“Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar– zegt de HEER, die zich over je ontfermt.”

 

Voordat God deze woorden tot het Joodse volk spreekt, legde hij eerst een belangrijke basis neer. God noemt zich hier namelijk eerst de echtgenoot van het Joodse volk.

Hij is de schepper van de hele wereld, en noemt het volk zijn eerste liefde. Ondanks dat zij Hem verlaten hadden, zal Hij hun toch opnieuw tot zich nemen. Dit zal het volk een vrede in het leven geven die in het leven ongekend is. God beschrijft deze vrede met een beeld waarin het lijkt of de wereld vergaat. Dit doet hij doormiddel van beelden waarin bergen, waarvan men dacht dat het onmogelijk was dat deze voor iets zouden moeten wijken, en heuvels die onverstoord leken te staan aan het wankelen gebracht worden.

Wat er precies in het leven gebeurt staat er niet, maar dat de omstandigheden heftig zijn is duidelijk. Midden in dit horrorbeeld zegt God tegen zijn geliefde:

“Al zal dit allemaal gebeuren in je leven, vergeet dan nooit dat mijn liefde voor jou nooit zal ophouden. Mijn liefde voor jou zal nooit voor iets wijken en nooit ophouden te bestaan. In die liefde ben je veilig en vind je alles wat je nodig hebt, hoe heftig de heftige omstandigheden ook zijn”.

 

Gods liefde is alles wat ons lichaam ziel en geest nodig heeft. Liefde die niet aan te tasten is, maar kracht en vrede geeft om tot leven te komen. Daarom beloofde Jezus in Johannes 14:27 ons het volgende:

“Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.”

 

Jezus kende vrede in zijn leven, omdat hij onder alle omstandigheden wist dat de liefde van Zijn Vader de basis van zijn leven was. De liefde van Zijn Vader was de bron van zijn geluk en de bron in Getsemané waaruit Hij zijn vrede haalde om voor jou en mij de strijd met de dood aan te gaan. Deze vrede gaf hij aan ons door, door ons doormiddel van Zijn offer te verbinden met God de Vader. Hij wist dat jij daaruit de vrede voor je leven putten zou die nergens in de wereld te krijgen is. Die je in het leven van vandaag nodig hebt voor lichaam, ziel en geest.

Jezus zei daarom ook: “kijk naar de bloemen, zij maken zich niet druk”, de Vader zorgt voor hun.

Weet dat de Vader in de hemel veel meer om jou geeft dan om die bloemen. Kies er daarom voor om net als die bloemen te leven. Leven als volwassen kinderen van God de Vader die leven van uit Zijn liefde en die de Vrede van de hemel geeft.

Ik bid dat de Heilige Geest op dit moment jouw lichaam, ziel of geest zal aanraken met deze liefde van God waardoor er een krachtige doorbraak van de Vrede van de hemel zal plaatsvinden in jouw lichaam, ziel en geest. In de naam van Jezus Christus. Amen.