De 5 focuspunten van een nieuw jaar

Na een coronajaar hopen we dit hoofdstuk als stichting af te sluiten en met het nieuwe jaar voor de boeg vooruit te kijken naar mooie nieuwe dingen. We staan namelijk aan de start van een nieuw jaar waarin we ons als stichting willen richten op het zetten van de volgende stappen.

Onderwijs in de evangelische gemeente De Schuilplaats
Afgelopen weken hebben we van de evangelische gemeente De Schuilplaats te horen gekregen dat we ook dit jaar weer welkom zijn om daar onze trainingen te geven. Hier zijn we heel blij mee. Verder is er momenteel ook serieuze interesse vanuit een andere gemeente. We hopen dat ook dit concreet gaat worden en we hierdoor weer een mooi onderwijsjaar tegemoet gaan.

Try-outs met de training “Gelijk leven”
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de training “Gelijk leven”. We hebben als stichting het doel om dit jaar try-outs te gaan houden met het eerst ontwikkelde materiaal. Hiermee stappen we in de volgende fase wat betreft de ontwikkeling van deze training. We willen hiermee vooral kijken of ons idee over deze training ook echt werkt. Voordat we alle anderen gelijkenissen uitwerken, omdat dit heel veel tijd kost. Op deze manier willen we effectief te werk gaan. Een tussentijdse try-out gaat ons namelijk helpen om de definitieve versie van de cursus aan te scherpen, door de feedback die dit zal opleveren.

Opzoek naar een nieuwe medewerker binnen de stichting.

Om een volgende stap met de stichting te kunnen maken, zijn we opzoek naar een nieuwe medewerker die een deel van de werkzaamheden van Follow the Wind voor zijn/haar rekening gaat nemen. In samenwerking met Rombert zal deze persoon het reilen en zeilen van de stichting runnen. Hiermee hopen we als stichting meer body te krijgen voor onze werkzaamheden en dat iedereen zich bezig kan houden met dat waar ze goed in zijn en we zo sneller stappen vooruit kunnen maken. We hopen dit jaar hiervoor een kandidaat te vinden die we een fijne werkplek binnen de stichting mogen geven. Onder het blokje nieuwe medewerker gezocht kunt u informatie over deze functie lezen.

Het uitbreiden van ons werkterrein en bereik.

Dit jaar hopen we ons werkterrein ook uit te breiden door onze activiteiten binnen een andere gemeente te mogen aanbieden. We willen in gesprek gaan met kerken die ons nog niet kennen. In dit gesprek willen we ons als stichting voorstellen en onze activiteiten aanbieden. Op deze manier hopen we dat we dit jaar of volgend jaar bij weer een andere gemeente aan de slag kunnen gaan. Om ons bereik naar mensen te vergroten willen we dit jaar ook nadenken of er de mogelijkheid is dat we los van een gemeente eigen onderwijsavonden kunnen organiseren. Wanneer ons dit lukt vergroten we dan zowel ons bereik als ons werkterrein. Voor ons als stichting zal dit een heel mooie stap zijn om onze doelen te halen.

Het verder uitwerken van de apostolische werkplaats.

Als laatste hopen we dit jaar ook een stap te zetten in het verder uitwerken van de grote droom achter de stichting en dat is het verder ontwikkelen van een apostolische werkplaats. We geven als stichting al enkele jaren onderwijs, maar we hopen in de toekomst ook andere activiteiten te organiseren, die het Koninkrijk van God op aarde vormgeven. Wanneer er een extra medewerker is, is deze stap beter te realiseren. Want door samen te brainstormen komen er meer ideeën tot leven en kunnen er meer taken verdeeld worden. Zo kan er effectiever aan deze droom gewerkt worden zonder dat de kwaliteit van de huidige activiteiten verloren gaan. Maar los daarvan zijn we ook aan het nadenken om een try-out te houden waarin we stukjes van deze droom willen uitproberen en gaandeweg leren hoe we in deze droom Gods Geest kunnen blijven volgen en deze vanuit Gods wijsheid het beste gerealiseerd kan worden. Dit ligt daarom nog erg open qua vorm. Zodra dit concreter wordt zullen we jullie van deze try-out op de hoogte brengen en de resultaten daarvan met jullie delen.

Tot slot
Het zal mooi zijn als we deze stappen kunnen zetten en we zien daarom ook uit naar het nieuwe jaar. We zijn benieuwd wat het de stichting brengen gaat. We zien waar God deuren zal openen, waar Hij onze plannen bijstuurt of compleet andere dingen wakker maakt. Dit proces vinden we namelijk heel belangrijk. Het hoofddoel van ons als stichting blijft het volgen van de wind van Gods Geest, om daar te zijn waar God ons voor dat moment gebruiken kan voor de vestiging van Zijn Koninkrijk in deze wereld.

De Gebedsfocus in deze periode

Graag willen we jullie vragen of jullie in deze tijd willen bidden voor de 5 focuspunten van het nieuwe jaar. Waar we dit jaar ook aan de slag gaan of wat we ook gaan ontwikkelen en welke stappen we ook gaan zetten, we willen de wind van de Heilige Geest daarin ervaren en volgen. Willen jullie bidden voor wijsheid en inzicht om de juiste dingen te doen en de juiste dingen op te pakken. We willen als organisatie natuurlijk groeien in bereik en werkterrein, maar daarin vinden we Gods plan en timing het allerbelangrijkste. We willen niet voor Zijn aanwezigheid uitrennen, maar ook geen kansen missen. Willen jullie de 5 focuspunten van deze ontdekkingstocht zegenen, zodat we als stichting met God samen Zijn Koninkrijk zullen vormen geven in Nederland.

Nieuwe medewerker gezocht.

Omdat we als stichting een volgende stap willen zitten in de ontwikkeling van onze droom, hebben we besloten om een extra medewerker te zoeken, die het werk van de stichting wil ondersteunen, waardoor we de volgende stap in onze ontwikkeling kunnen zetten.