Op de voorgrond ligt het trainingsboek Bewapend Leven op een tafel. Op de achtergrond is, aan een andere tafel, een groepje bezig.

Afgelopen september zijn we van start gegaan met een nieuw jaar van de training Bewapend leven. Met een groep bestaande uit 10 cursisten zijn we dit jaar deze bijzonder reis aangegaan. We zagen er weer erg naar uit hoe God deze training zal gebruiken om het leven van de cursisten op te bouwen en toe te rusten met de principes die Paulus ons via de wapenrusting wilde leren uitleven.

Op de eerste avond proefden we dat de cursisten met grote verwachting en honger naar deze training toegekomen waren. Er was een grote vreugde aanwezig om met elkaar opzoek te gaan naar dat wat Gods Geest ons door de lessen openbaren wil, waardoor ze een bewapend leven zullen uitleven. Hierdoor had de training een zeer sterke start. Tijdens de eerste lessen merkten we dat de cursisten veel inzicht kregen waar ze in hun leven met geestelijke strijd te maken hadden. Dit zorgde ervoor dat bepaalde worstelingen, waarmee de cursisten al jaren te maken hadden in hun leven, opeens heel duidelijk geestelijke strijd werd. De cursisten kregen daardoor perspectief om van deze strijd verlost te raken. Door dit met elkaar te delen ontdekten de cursisten, dat waar ze zelf al jaren tegen strijden en waardoor ze zichzelf vreemd en alleen voelden, ze hierin helemaal niet vreemd of alleen waren. Ze ontdekten dat meerdere mensen in de Bijbel, maar ook in de groep zelf, last van dezelfde strijd en tactieken van satan hadden.

Hierdoor maakten de mensen in de eerste lessen van de training de keuze om de invloed van satan in hun leven te willen stoppen. Ze deden ook afstand van bepaalde gedragspatronen die ervoor zorgden dat het leven vanuit de volheid van Gods Koninkrijk niet ten volle tot leven kwam in hun dagelijkse leven. Meerdere cursisten besloten om de waarheid aan te nemen dat satan een verslagen vijand is. Ze kozen ervoor om hem in hun dagelijks leven ook op die manier te benaderen en behandelen. De cursisten gaven ook aan dat ze merkten dat je door de gesprekken tijdens de eerste 7 lessen steeds dieper je hart ingaat, en steeds meer overzicht krijgt wat zich daarin allemaal afspeelt. Hierdoor helpen de avonden de cursisten om de goedheid van God in hun hart en daardoor in hun leven meer ruimte te geven en de verkeerde invloed van satan in hun hart en leven op te ruimen. Op die manier zijn de cursisten tijdens de eerste 5 lessen van de training bij deze laag van hun hart terecht gekomen, en hebben ze een duidelijk inzicht over de geestelijke strijd in hun dagelijks leven gekregen.

Vorige week hebben we daarom een start gemaakt met het bewapenen van ons leven om die geestelijke strijd in ons leven te overwinnen. Dit hebben we gedaan door eerst het thema bekering en doop met elkaar uit te diepen, en daardoor duidelijk te krijgen wat de doop in ons leven uitgewerkt heeft. Hierdoor ontdekten de cursisten hoe vaak ze nog denken en daardoor handelen vanuit het Oude Verbond. Ze hebben de keuze gemaakt om hun dagelijks leven enkel en alleen te gaan leven vanuit het Nieuwe Verbond. Door deze keuze verwachten we nog veel van het tweede deel van deze training. Daarin gaan we stap voor stap het bewapende leven, dat de cursisten door Jezus offer en overwinning ontvangen hebben, bestuderen. Daarna gaan de cursisten dit in hun dagelijks leven praktisch vormgeven, waardoor ze na de training een bewapend leven uitleven.