In juni 2022 mocht ik bij celgroep Ede-Zuid, van Evangelische Gemeente ‘De Schuilplaats’, onze training bewapend leven presenteren. De groep was namelijk benieuwd of deze training iets voor het nieuwe jaar van de celgroep kon zijn. Gelukkig kwamen ze een week later met het nieuws dat we vanaf September 10 lessen over een bewapend leven mochten komen geven. Uiteraard waren we blij dat we zo weer de mogelijkheid kregen om een groep mensen te mogen trainen in het uitleven van een bewapend leven vanuit Gods Koninkrijk. Daarnaast bood het voor ons ook de mogelijkheid om te kunnen onderzoeken of het programma bewapend leven, die we normaal gesproken in een klassikale setting geven, ook geschikt is voor huiskringen.

Zoektocht juiste vorm

Omdat de dynamiek van een huiskring heel anders is, hebben we de vorm van de training iets aangepast, waarbij we ook rekening hebben gehouden met de wensen van de groep. Op deze manier zouden we dienstbaar blijven aan de mensen, en niet aan de vorm van de kring. Inmiddels hebben we alweer de helft van de training met deze kring doorlopen, en kunnen we terug kijken op 5 mooie avonden.

Aan de ene kant zijn we in deze periode blijven zoeken naar een vorm voor de training die geschikt is voor deze avonden. Aan de andere kant kijken we ook naar mooie open en eerlijke avonden waarin we de geestelijke strijd in ons leven geanalyseerd hebben en de eerste stappen gezet hebben om ons leven met de wapens van de geestelijke wapenuitrusting te bewapen.

Tijdens de eerste avonden van deze trainingen ontstonden er mooie open gesprekken onder de mensen, waarin ze aan elkaar aangaven hoe zij de geestelijke strijd in hun leven ervaren en welke invloed dit op hun leven heeft.

Na de eerste drie lessen, waarin we de eerste wapens van de wapenuitrusting met elkaar bekeken, vielen er bij de cursisten meerdere zaken op hun plaats. Hierdoor werd de betekenis van de wapens die Paulus in Efeziërs 6 beschrijft een stuk helderder voor hun eigen leven. Ondanks dat het qua vorm en aanpak in het begin even zoeken was, kwamen de principes van de geestelijke wapens vanaf dat moment toch langzaam tot leven bij de kringleden.

Tussentijdse enquête

De kringleden geven aan dat ze tijdens de avonden van de training allemaal nieuwe dingen geleerd hebben, maar zich vooral opnieuw verwonderd hebben over hoe goed God voor ieder mens persoonlijk en voor de kerk als geheel is. Dit gebeurde vooral door het thuis doorlezen van het trainingsmateriaal en het daarna met elkaar bespreken op de avonden. Hierdoor kregen ze namelijk steeds meer inzicht over de geestelijke strijd die er in hun leven afspeelt en hoe geniepig Satan in staat is om de dingen die we al vanuit onze kindertijd meedragen tegen ons te gebruiken. De kringleden geven aan door de lessen bewuster te worden van de aanvallen die Satan op hun identiteit als kind van God en daadkrachtig dienaar voor Koning Jezus uitvoert en ze daarom ook niet kunnen wachten om te merken wat de wapens die we nog met elkaar gaan behandelen hun dagelijks leven opleveren zal. De kringleden merken dat de avonden erg goed voorbereidt zijn, zodat je ook echt iets op de avonden leert.

Ze geven vooral aan het gaaf te vinden dat de lessen zo’n persoonlijk insteek hebben, waardoor je als cursist in je dagelijks leven er ook echt iets mee kunt. Hierbij vinden ze de praktische opdrachten ook erg helpend. Deze zorgen er namelijk voor dat je echt actief over het onderwijs moet gaan nadenken, en je de les ook in je dagelijks leven meeneemt en concreet kan maken bij alles wat je die week meemaakt. De kringleden vinden het ook heel mooi om dit proces met de kring te doorlopen, omdat je hierdoor ook door de week over dit thema kan praten, met mensen die het zelfde proces doorlopen. Zo hebben ze als kring op de andere kringavonden regelmatig nog hele gesprekken met elkaar gehad over de behandelde les van die week daarvoor. Al met al kijken we terug naar een mooie eerste helft en zien we uit naar het tweede deel van de training.

Als Follow the wind zijnde, waren we erg blij met deze reactie van de cursisten uit deze kring, en zien we uit wat de andere helft van de training in deze groep gaat uitwerken.