Het afgelopen jaar mochten we bij celgroep Ede-Zuid, van Evangelische Gemeente ‘De Schuilplaats’, onze training Bewapend Leven geven. Over deze mogelijkheid en uitdaging kon je in de vorige nieuwsbrief lezen. Door een goede samenwerking hebben we de training kunnen aanpassen om te kunnen geven aan een huiskring.

Tijdens de avonden hebben we mooie gesprekken gehad, waarin we een bewapend leven onderzochten, zoals Paulus aan ons onderwezen heeft.
Het was mooi om te zien hoe de ene avond iemand bemoedigd kon worden, terwijl de avond daarvoor het minder aansprak. Terwijl dat voor iemand anders juist andersom was. Een mooi voorbeeld hiervan was de avond over “Het zwaard van de Geest”. De meeste mensen moesten tijdens deze avond wennen, dat dit wapen volgens onze training niet een defensief maar juist een offensief wapens is. Tijdens deze avond hadden we daarom besproken hoe we dit wapen praktische kunnen uitleven, zodat we gaan leven, als een twee snijdend zwart, die de harten van de mensen bevrijdt van de invloed van duisternis. Een deel van de deelnemers vonden deze gedachte over dit wapen spannend omdat ze hier foute ervaringen mee hadden, maar werden door de avond wel geprikkeld, om opnieuw na te denken wat ze van deze gedachtegang vonden. Terwijl een andere deel van de groep juist heel enthousiast werd om deze interpretatie van het wapen uit leven in hun dagelijks leven, om te zien hoe dit hun leven als daadkrachtig dienaar van Gods Koninkrijk zal verrijken. Deze twee meningen over de lessen kwamen we ook in de eind enquête tegen.

Enquête

Eén iemand gaf aan dat ze haar leven met God op een andere manier beleefden en daardoor soms moeite had met de stellige uitleg in het onderwijs van de training. Ze gaf daarentegen wel aan het fijn te vinden dat we altijd openstonden voor opmerkingen en in gesprek bleven over deze verschillen. Maar hierdoor had zij wel minder aan deze training gehad dan de andere kandidaten aangaven. Ze beoordeelde de training met een voldoende.
De andere deelnemers (85%), die de enquête ingevuld hebben, beoordeelden de training met een “goed” of zelfs een “zeer goed”. Deze mensen gaven aan dat ze de training als een persoonlijke reis beleefd hadden, die ze op een zeer praktische manier veel beschermingsmiddelen heeft doen ontdekken, waarmee ze zichzelf kunnen bewapenen tegen de aanvallen van Satan. De avonden hebben hun veel verdieping en uitleg geven, die met veel kennis, echtheid en integriteit gebracht werd.
Daarnaast benoemen ze ook dat de training hun geholpen heeft om in hun leven leugens van Satan te ontdekken, en die ze door de praktische insteek van de wapens in deze training, hebben kunnen opruimen. Hierdoor heeft de training niet alleen hun kennis, maar ook hun geloof verdiept.

Vooral de zoektocht hoe we de wapens uit Efeziërs 6 zo praktische mogelijk kunnen uitleven in ons dagelijks leven, maakte deze onderwijs avonden voor hun zeer waardevol. Door de avonden van deze training en de feedback die we hierop kregen kijken we daarom terug naar een mooi cursusjaar waarin we erg genoten hebben van deze groep mensen en de vrucht van Gods koninkrijk die het in hun leven uitgewerkt heeft.