Door alle zegeningen over deze training in afgelopen jaar, waren er meer dan 20 aanmeldingen. Ondanks de spanning wist ik dat God dezelfde God was zoals die vorig jaar was en daarom net zoveel passie en liefde voor deze mensen had.

Net als bij gefundeerd leven hadden we extra nieuwe leiders om het persoonlijk aspect van de training te behouden. De studenten gaven in de eindevaluatie aan:

  • dat ze de wapens van de wapenrusting veel beter zijn gaan leren kennen en daardoor een compleet ander beeld van de wapens gekregen hebben
  • dat ze veel bewuster van hun identiteit als kind van God zijn geworden en zich daardoor ook meer als een kind van God voelen
  • echt afstand gedaan hebben van het oude verbond, door de ontmoetingen met God en de principes van de wapenrusting veel krachtiger vanuit het nieuwe verbond zijn gaan leven.

Een student beschreef dit op de volgende manier: “De kleuterschool is afgerond en het is nu tijd voor de volgende stap”. In de eindenquête zat ook nog een prachtige quote: “Als we onze doelen halen en met elkaar groeien dan maakt de manier waarop dit gebeurt niet meer uit. God zal dan zelf met zijn kracht komen, en de woorden die gesproken worden kracht geven en de manieren waarop dit dan gebeuren moet duidelijk maken. Dit zie ik ook tijdens de avonden gebeuren en dan hoeft het voor mij geen gelikte cursus te zijn.” Wat ik hier mooi aan vind, is dat deze man God zag werken tijdens de avonden.

Een mooie ervaring waarin God zichtbaar aanwezig was, was een genezing die tijdens deze avonden plaats vond. Er was namelijk een student die erg last van zijn rug had en artsen ook niet meer goed wisten wat ze er aan konden doen. Na gebed stond deze man te schaatsen omdat de pijn in de rug verdwenen was.

De cijfers
in de eindevaluatie heel duidelijk aan want gemiddeld gaven ze de training een 7,9 bijna exact gelijk aan vorig jaar. Ook op de vraag of ze de cursus aan andere mensen zouden aanbevelen scoorde de cursus bijzonder hoog. De studenten gaven deze vraag namelijk een 8,9 wat voor: “Buiten gewoon waarschijnlijk” staat.