“Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.”
Mattheüs 5:9

Ieder mens verlangt naar een gelukkig leven en is in zijn of haar leven op zoek naar geluk. Dit komt omdat we geschapen zijn om te leven in de cultuur van het paradijs, en dat was een cultuur die ons leven zeer gelukkig maakte. Dat kwam omdat alles in het paradijs functioneerde naar de principes van Gods koninkrijk wat een leven in al zijn volheid tot leven bracht. Maar door de zondeval verloren we niet alleen onze verbondenheid met God maar werd de aarde ook van haar volmaakte cultuur beroofd. En verloor de mens een leven vanuit de cultuur van Gods Koninkrijk dat haar zo gelukkig maakte en waarin ze tot haar bestemming kwam. Na de zondeval is de mensheid dit geluk in van alles gaan zoeken, maar vond nergens dezelfde zaligheid in terug. Doormiddel van Zijn onderwijs probeerde Jezus ons leven weer te verbinden met God de Vader en ons weer te laten leven naar de principes van Gods Koninkrijk. Daarom begint de Bergrede met negen keer het woord: “Zalig”, dat  “Gelukkig” betekent. Je zou daarom kunnen zeggen dat Jezus ons aan het begin van de Bergrede negen keer vraagt “Wil je weer gelukkig worden?”, om ons vervolgens 9 manieren te geven hoe we het geluk die God voor ons leven bedoeld had weer tot leven kunnen brengen in ons leven. Eén van die negen manieren, is leven als een vredestichter.

Omdat Jezus een Jood was en niet in het Grieks sprak geloof ik dat Hij hier het Hebreeuws woord “Shalom” uitsprak. Dit Hebreeuwse woord wordt vaak vertaald met vrede, waardoor we al snel aan een land denken waarin geen oorlog is of aan een hart waarin innerlijke rust heerst. Maar het woord shalom heeft een veel bredere betekenis. Het woord shalom betekend namelijk ‘veiligheid, welzijn, gezondheid, welvaart, harmonie en rust’. Het woord gaat daarom ook over het welzijn van de mens in de meest brede zin van het woord en wordt in de bijbel altijd gekoppeld aan de aanwezigheid van God de Vader onder de mensen. Wanneer het Joodse volk zich aan de wet hield kon God onder het volk wonen. Zijn aanwezigheid onder het Joodse volk zorgde ervoor dat het beloofde land vervuld was met de Shalom van Zijn Koninkrijk. Maar door de zonde van het Joodse volk kon God niet in het land blijven wonen en verdween de verbondenheid tussen het Joodse volk en de Shalom van God Koninkrijk.

Daarom kwam Jezus als een vredestichter op aarde. Zijn doel was namelijk om de relatie tussen God de Vader en de mensen op aarde doormiddel van Zijn offer weer te herstellen, waardoor de mensen weer vanuit de zegeningen en beloften van Gods Koninkrijk konden leven, wat de mens het geluk wat ze door zondeval verloren was weer terugkrijgen zal, namelijk een leven vanuit de volheid van Gods Koninkrijk. Onder het nieuwe verbond zijn wij door Gods geschonken genade zonen en dochters van God geworden en zal Hij ons leven nooit meer verlaten, waardoor ons leven zich meer en meer met Zijn Shalom zal vervullen. Het is deze vrede die door Gods liefde ontvangen en die ons leven gelukkig maakt. Maar het tweede gevolg van deze verbondenheid met God de Vader en Koning Jezus, is dat dit ons leven zal veranderen naar de levensstijl van Jezus en waardoor wij gaan leven als de vredestichters van onze tijd, door de vrede die we ontvangen hebben op onze beurt uit te delen aan de mensen om ons heen. Wanneer het met de veiligheid, welzijn, gezondheid, welvaart, harmonie en rust’ van de mensen om ons heen niet goed gaat, dan mogen wij hun zegenen door hen te geven wat zij zoeken of gebrek aan hebben, waardoor in hun leven de shalom van God Koninkrijk opnieuw vormgegeven wordt. Dit kan door iemand te geven wat ze nodig hebben, door naar iemand te luisteren wat hem bezighoudt, of voor iemand te doen wat iemand niet alleen kan.  Als we op deze manier betrokken zijn bij de veiligheid, welzijn, gezondheid, welvaart, harmonie en rust van de levens van de mensen om ons heen, zullen de mensen die God de Vader niet kennen door onze levensstijl een ontmoeting met Zijn liefde hebben. Verrast door de liefde die wij hierdoor namens God de Vader uitdelen zullen deze mensen ons beschrijven als kinderen van God en zullen wij zelf een gelukkig leven kennen.

Ik zegen jullie met de kracht van Gods Geest die jullie zal helpen om te leven als een dienaar van Gods Vrede, waardoor de mensen om ons heen een ontmoeting hebben met de Liefde van God de Vader en ons leven zich zal vullen met zuiver geluk.