Afgelopen week werd ik geraakt door een tekst uit Psalm 84, waardoor ik besloot om dit prachtige lied van de Korachieten in zijn geheel te lezen. Waar eerdere psalmen vooral over de moeite en strijd in het leven schrijven, beschrijft dit psalm het verlangen van de schrijver naar de aanwezigheid van God. Daarom maakt de schrijver van dit psalm een bedevaartreis naar de tempel in Jeruzalem. Vanwege dit diepe besef van  de invloed van Gods aanwezigheid in zijn leven doet de schrijver vervolgens drie uitspreken over hoe een mens werkelijk gelukkig wordt in zijn leven. De eerste uitspraak hierover vinden we in vers 5:

Vers 5 “Gelukkig zij die in uw tempel wonen, altijd brengen zij u hulde.”

De schrijver is in zijn hart een beetje jaloers op de mensen die in de tempel mogen wonnen, waarmee hij de levieten en de priesters bedoelde. Zij mogen dag in dag uit in de tempel aanwezig zijn, en leven daardoor dag in dag uit vanuit het huis van Gods glorie, waarin zij hem dag in dag uit mogen aanbidden. Hierdoor vind in de tempel plaats wat in de hemel ook dag en nacht plaat vind, namelijk het aanbidden van Gods heerlijkheid. Mensen die dit in hun leven doen, verbinden hun hart met God liefde en vinden daarin de bron van hun levensgeluk. In het vers daarop doet de schrijver zijn tweede uitspraak over hoe een mens gelukkig wordt.

Vers 6 “Gelukkig zij die hun kracht vinden bij u, vol verlangen gaan zij naar u op weg”

De schrijver van het lied geeft hier aan dat de mens gelukkig wordt wanneer hij de kracht voor zijn leven bij God zoekt. Mensen die dit doen kijken op het moment dat ze met moeilijkheden te maken krijgen niet naar hun eigen bekwaamheden maar naar de almachtig van God die zijn kinderen met zijn kracht wil bijstaan  Vol verlangen gaan zijn naar God de Vader, om van Hem nieuwe kracht te ontvangen en vol vertrouwen gaan zij in hun leven opweg in het vertrouwen dat God de Vader overal leidend en ondersteunend krachtig nabij is. Hierdoor vinden ze in de meest zware omstandigheden in hun leven, hun levens gelukt in de kracht van God de Vader.
Aan het eind van het psalm doet de schrijver zijn laatste uitspraak over ons levensgeluk.

Vers 13 “Almachtige Heer, gelukkig is wie op u vertrouwt.”

De schrijver beschrijft hier dat de mens door God te vertrouwen geluk in zijn leven oogsten zal. Wanneer de mens overvallen wordt door alles wat er in het leven gebeurt en hierdoor niet meer weet wat hij moet doen, dan mag hij daarmee naar God de Vader gaan en vertrouwen dat Hij hem zal bijstaan met zijn vrede, kracht en wijsheid. Wie God de Vader op deze manier vertrouwd zal leven vanuit de vrede van Gods Konikrijk en daarmee geluk in zijn leven oogsten.

Het mooie van de tijd waarin wij leven is het gegeven dat wij leven in de tijd van het  nieuwe verbond tussen God de Vader en de mens. Hierin zijn wij een tempel van Gods Geest geworden  (1 Korintiërs 3:16; 6:19). Wij wonnen niet in Gods huis dat vol is van Gods glorie, maar wij zijn door ons overgave aan Jezus offer woont Gods glorie in ons. Hierdoor leven wij nog intiemer met God dan we door de tempel met God konden leven. Doordat God in ons woont, zijn weer elke dag verbonden met de bron van waar geluk. Ook is door het nieuwe verbond God kracht in ons komen wonnen. Hierdoor kunnen we alle uitdagingen in ons leven vol vertrouwen aangaan wetend dat we onze Gods kracht ons in elke situatie ondersteunen zal. Deze kracht hoeven wij niet meer te zoeken in de tempel maar leeft in ons tot aan de voltooiing van deze wereld. De vrucht van deze kracht in ons leven zal ons zelfs tijdens de zwaarste uitdagingen van ons leven, doen leven vanuit de heerlijkheid van Gods Koninkrijk. Het is deze geest die ons ook de volle waarheid over God de Vader en Koning Jezus openbaren zal, waardoor wij hun hart meer en meer zullen gaan vertrouwen.  Wanneer er dingen gebeuren die we lastige vinden of God dingen van ons vraagt die we niet begrijpen, zal ons vertrouwen in God de Vader en Koning Jezus ervoor zorgen dat we blijven leven vanuit de heerlijkheid van Gods Koninkrijk. Hierdoor hebben wij onder het nieuwe verbond, alles ontvangen wat de geluk van een leven vanuit Gods Koninkrijk in ons leven uitwerken zal.

Man die blij kijkt. Op de achtergrond de tekst: "Gelukkig zij die in uw tempel wonen, altijd brengen zij u hulde."