Het afgelopen jaar en zeker de afgelopen maanden zijn er verschillende ontwikkelingen in de wereld ontstaan waardoor we ons veel zorgen over de toekomst zouden kunnen gaan maken. Misschien spelen daarnaast in jouw privéleven ook nog allerlei andere zaken waarover jij je zorgen maakt en nemen al deze zorgen al een tijdje jouw dagelijks leven in beslag. Als dit in jouw leven speelt, dan hoop ik dat ik je nu kan bemoedigen met twee verzen uit Psalm 16. Deze psalm is een prachtig lied van David waarin hij met God over zijn leven praat en dit maakt deze psalm tot een zeer intiem gebed. In het begin van dit gebed vraagt David God de Vader om bescherming voor zijn leven en belijdt hij God als de bron van zijn leven Die hem steeds weer wijsheid geeft. Vervolgens neemt David in dit gebed een radicaal besluit.

 

Psalm 16:8-9  “Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.”

David kies ervoor om in zijn leven altijd gericht te blijven op God de Vader. Hierdoor kan niemand zijn verbondenheid met God de Vader verstoren. Wanneer hij in zijn leven met bedreigingen te maken krijgt, waarover hij zich vroeger zorgen zou maken, besluit hij nu om zich in zulke situaties te focussen op God de Vader. Hierdoor is David gaan ervaren dat God de Vader aan zijn rechterzijde staat en hij hierdoor in zijn dagelijks leven niet wankelt. Deze uitspraak van David heeft een hele bijzonder betekenis. In de tijd van David stond in een rechtszaak de advocaat namelijk altijd rechts van de aangeklaagde die hij verdedigde. Hierdoor kwam voor een aangeklaagde zijn bijstand van een advocaat in een proces altijd van zijn rechterkant. Het was de bijstand van zo’n advocaat die er voor zorgde dat een aangeklaagde in een proces niet ten onder ging.  Het is deze bijstand die David in de strijd van het dagelijks leven ook van God de Vader ervaart. Hierdoor verblijdt het hart van David zich en juicht zijn ziel, want door zijn verbondenheid met God de Vader voelt hij zich veilig. Doordat hij zijn leven in de handen van God legt, door zijn focus alleen maar op Hem te houden, voelt hij zich veilig en beschut. Hierdoor heeft hij alles wat hij nodig heeft, waardoor hij zich ook geen zorgen voor de toekomst hoeft te maken. Zoals David zijn blik op God de Vader hield, deed Jezus dit ook. Hij ging Zijn weg door het leven zonder maar één moment Zijn focus van God de Vader af te houden. Zelfs op het allerlaatste moment van Zijn leven stelde Hij Zijn vader voor ogen toen Hij zei: “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest” (Luk. 23:46). Het was deze focus op Zijn Vader die Hem op dit zwaarste moment van Zijn leven als mens op aarde overeind hield. Wanneer wij in onze tijd net zo krachtig als David en zelfs als Jezus willen leven, dan moeten wij besluiten om in ons dagelijkse leven en onder alle omstandigheden gericht te blijven op God de Vader. Wanneer wij dit net zo radicaal als David en Jezus blijven doen, dan zullen we vanaf onze rechterzijde Zijn bijstand ervaren en zal ons hart zich door Zijn aanwezigheid in ons leven vullen met vreugde. Want Zijn hart voor ons geeft ons vrede, Zijn liefde voor ons geeft ons vreugde en Zijn Vaderhart zal altijd voor ons zorgen.