Het is een cliché om te zeggen, maar wat vliegt de tijd. Ik heb echt het gevoel dat ik de nieuwjaarsgroet van vorige jaar nog maar net een paar weken geleden geschreven heb en dat ik nu al weer een nieuwe aan het schrijven ben.

Terugblik

Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar is er gigantisch veel gebeurd in mijn persoonlijke leven, tijdens al onze activiteiten en in het zoekproces naar de plannen die God de Vader met de stichting heeft. Er zijn hoogtepunten geweest waarin we God de Vader, Koning Jezus en de Heilige Geest zichtbaar aan het werk zagen in de levens van mensen, maar ook dieptepunten waarin we door corona acuut op zoek moesten naar nieuwe vormen voor onze activiteiten om deze te kunnen voortzetten. Er waren hoogtepunten waarin we als stichting stappen gezet hebben door nieuwe dingen te ontwikkelen, maar ook echt op zoek waren wat  nu voor de stichting een wijze volgende stap zou zijn, om Gods plannen met de stichting uit te voeren. Dit maakte het jaar voor ons een intens jaar, waarin we ons aan de ene kant gezegend voelden door wat we voor God mochten doen, maar waarin we het  soms ook lastig vonden om de Wind van Gods Geest te voelen waaien, zodat we deze makkelijk konden volgen. Ondanks de corona crisis hebben we dit jaar toch ook weer zo’n 50 studenten mogen helpen te leven vanuit Gods Koninkrijk en ook hier zijn we heel erg dankbaar voor.

Vooruit kijken
Daarom zien we ook uit naar wat God de Vader voor ons in 2022 heeft klaarliggen. Zo zien we bijzonder uit welke vruchten de training “Gelijk leven” zal voortbrengen. Want dat God door gaat om Zijn plannen met Follow the Wind te realiseren dat staat voor ons vast. Deze waarheid wordt namelijk ook heel beschreven door de profeet Jesaja.

 Jesaja 25:1 “HEER, U bent mijn God. Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd, trouw en betrouwbaar.”

Zoals God de Vader in de tijd van Jesaja trouw was aan Zijn plannen met het Joodse volk, zo weten wij dat God ook trouw zal zijn aan Zijn plannen met Follow the Wind. Daarom zullen we vanaf de start van 2022 weer scherp blijven luisteren naar Zijn stem, zodat we als stichting blijven wandelen op de wegen die Hij voor ons klaar heeft liggen. Het is soms een spannend avontuur om je aan deze leiding over te geven, maar wij geloven wel dat dit de meeste vruchtbare weg is die wij belopen kunnen.

Dankwoord

Daarom willen we ook iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar zowel financieel als praktisch gesteund heeft om ons werk te kunnen doen. Bedankt voor het vertrouwen dat jullie ons hiermee gegeven hebben en voor de steun die we hierdoor mochten ontvangen. Want we realiseren ons als stichting heel goed dat we ons werk niet zouden kunnen doen zonder de steun van een sterke achterban. Nogmaals: onze dank is groot.

We wensen jullie allemaal toe dat in 2022 het geluk, de vrede en vreugde van het Koninkrijk van God in jullie leven op een diepere manier zal worden uitgewerkt, door de Wind van Gods Geest die ons doet leven vanuit de volheid van Gods Koninkrijk.