Wat een jaar was het, met heel veel hoogtepunten. Tijdens de rust van een vakantie realiseer ik me dat des te meer. Nu kijk ik met heel veel verwachting naar het nieuwe jaar

In de vakantie genoot ik van de rust om even geen trainingen te moeten geven, maar vooral om even niet naar de fabriek te hoeven. Toch begon ik het werk van de stichting alweer snel te missen en realiseerde ik mij dat dit jaar ook weer een heel bijzonder jaar is geweest voor de stichting. Een jaar waarin weer veel vrijwilligers zich enorm hebben ingespannen bij alle activiteiten van de stichting: Studies werden nagekeken, er werd druk aan de website gewerkt, er was hulp tijdens de studieavonden, financiële steun werd gegeven en ook mentaal ben ik weer enorm aangemoedigd. Verderop in deze nieuwsbrief lezen jullie twee gave getuigenissen van wat deze sponsoring zowel financieel als praktisch en door middel van gebed allemaal heeft opgeleverd. Aan het begin van dit seizoen wil ik jullie ook echt bedanken voor wat jullie voor de stichting, en daarmee voor God de Vader en Zijn Koninkrijk, hebben betekend. Het is bijzonder om dit te mogen zien gebeuren en dit te mogen meemaken. Daarom wil ik jullie ook bedanken dat ik dit ook door jullie steun mag meemaken. Het is echt lastig onder woorden te brengen wat dit voor mij betekent. Ik ga met veel vreugde aan een nieuw jaar beginnen en hoop jullie ook weer met nieuwsbrieven op de hoogte te brengen wat er, mede door jullie steun, allemaal tot stand komt.

Aan het begin van een nieuw jaar is het ook altijd weer spannend om de trainingen en het ontwikkelen van nieuwe dingen op te pakken. Want na zo’n succesvol jaar als afgelopen jaar, hoop je wéér op zo’n geweldig nieuw jaar: Hoe hebben we het dit afgelopen jaar eigenlijk allemaal gedaan? Als we weer een mooie volle groep krijgen, kunnen we die groep dan weer zo inspireren en raken met de liefde van God? Zal ons onderwijs weer zo effectief zijn? In de vakantie was ik met deze gedachten bezig en toen las ik de volgende gelijkenis in Marcus 4:26-29:

“En hij zei: ‘Het is met het ​koninkrijk van God​ als met een mens die ​zaad​ uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het ​zaad​ ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de ​sikkel​ in, omdat het tijd is voor de ​oogst.”

Zonder diep onderzocht te hebben wat Jezus precies met deze gelijkenis bedoelde, bemoedigde mij deze tekst enorm. Ik hoef namelijk niet te weten hoe het nu kwam dat het afgelopen jaar zo’n succesvol jaar was. Ik hoef niet een niveau in stand te houden om de oogst die we afgelopen jaar hadden, ook dit jaar in de trainingen terug te zien. Het enige wat ik moet doen, is het zaad van het Koninkrijk blijven zaaien. Zonder dan te snappen hoe het werkt en er meer voor te doen dan we het afgelopen jaar deden, zal het zaaien van het evangelie oogst opleveren. Het zaad dat we gekregen hebben is sterk genoeg om die oogst voort te brengen ik moet alleen maar blijven zaaien. Dat haalde een zware last weg en gaf me de focus die ik nodig had.

Ook dit kerkjaar kunnen we zaaien met de langere trainingen Gefundeerd en Bewapend leven in De Schuilplaats in Ede. De afgelopen weken zijn we daarom druk bezig met het voorbereiden van deze trainingen.  We hebben weer nieuwe leiders mogen meenemen en mogen toerusten om de training te geven en daarnaast ook weer alle opgaven mogen regelen. We hebben dit jaar bij Gefundeerd leven 24 studenten die mee draaien en dat is het grootse aantal ooit. Daarnaast hebben we bij de training Bewapend leven 20 deelnemers waar we ook erg blij mee zijn. Het bijzondere aan dit jaar is dat er mensen deelnemen van buiten de gemeente De Schuilplaats. Deze mensen komen naar de training door de vrucht die ze van de trainingen hebben gezien bij vrienden of familie. Maar wat ik ook bijzonder  is, is het feit dat dit jaar meerdere ouders met hun tieners meedoen bij Gefundeerd leven en dit is ook een droom die uit komt. Waarschijnlijk mogen we in maart ook de trainingen Vernieuwd leven geven in de Connect kerk in Ede. We zijn blij dat deze relatie is blijven bestaan en we zien er ook naar uit om hier weer aan de slag te gaan. Verder laten we ons verrassen door wat God dit jaar op ons pad gaat brengen. Het is weer een toffe groep mensen waarmee we een gave reis gaan maken en waarin wij als stichting de waarheid van Gods Koninkrijk mogen zaaien. Want alleen als we het zaad zaaien dat God ons heeft gegeven, en doen waar Hij ons voor geroepen heeft of deuren voor opent, zullen we doelgericht te werk gaan en een geweldige oost zien.

Wilt u bidden

Vaak vragen mensen ons of er gebedspunten zijn. Eigenlijk zijn die er altijd en het zijn over het  algemeen vaak dezelfde. Om onze gebedspunten beter met jullie te delen willen we deze wat specifieker maken.

  • Dat de trainingen die we dit jaar geven krachtig avonden zullen hebben en een geweldige basis zullen leggen of bewapend leven tot leven zal roepen in het leven van de studenten waar ze de rest van hun leven op kunnen opbouwen.
  • voor het schrijfproces van de nieuwe training Gelijk leven. Dat Gods Geest maar de geheimen van Gods Koninkrijk helder wil openbaren en dat het een training met impact zal worden.
  • dat we als stichting de dingen blijven doen waarvoor God ons geroepen heeft en we heel scherp de Heilige Geest zullen blijven volgen.
  • dat alle mensen die meewerken aan de stichting beschermd zullen zijn en zullen handelen vanuit de kennis, wijsheid en kracht van de Heilige Geest om hun werk te doen.
  • dat we binnen de stichting in eenheid en zuiverheid zullen blijven handelen en dat het kwaad geen ruimte krijgt om in de stichting Gods werk te roven en te slachten.